شهر: بندرعباس رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در بندرعباس

رهن واجاره تجاری

بندرعباس، سر شهرک نبوت.جنب شیرینکده

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا