شهر: بندرترکمن زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در بندرترکمن

(۱,۰۸۶ آگهی)

زمین نقشه 12

بندرترکمن، پاسداران نقشه 12

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا