شهر: بندرترکمن رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در بندرترکمن

خانه در بستی

بندرترکمن، بغلم رسه 13آبان. روبروی بیمه ایران پورقاز. خ. اصلی

تماس

اجاره آپارتمان

بندرترکمن، بلوار شهید بهشتی

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره 54 متری

بندرترکمن، شهرک غرب

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان

بندرترکمن، مسکن مهر مروارید

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره دربست

بندرترکمن، شهناز سابق

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه ویلایی

بندرترکمن، شهید آذری

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه

بندرترکمن، پاسداران۲۴

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان

بندرترکمن، بلوار شهید بهشتی

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا