شهر: بستان آباد زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در بستان آباد

(۱,۵۸۲ آگهی)

حدود 950متر

بستان آباد، روستای امناب

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین کشاورزی

بستان آباد، روستای جوقان کوچک

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا