شهر: بجنورد سنگین و نیمه سنگین
کمپین خودرو دی و بهمن ۹۷

آگهی های سنگین و نیمه سنگین در بجنورد

ایسوزو 5200

بجنورد، پشت میدان بار

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

ایسوزو 5200

بجنورد، میدان جکارگر

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا