شهر: بجنورد زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در بجنورد

(۴۵۵ آگهی)

190 متری دبیران

بجنورد، خیابان 42 متری ایت اله بجنوردی

۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا