شهر: بجنورد رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در بجنورد

(۳۳۹ آگهی)

150 متری .

خراسان شمالی، بجنورد

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

80متر همکف نظامی

خراسان شمالی، بجنورد

اجاره:  ۱,۱۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

هم خونه نیاز مندیم

خراسان شمالی، بجنورد

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا