فیلتر های فعال: شهر بجنورد / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

املاک اسکندریان _ شیپور

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در بجنورد

(۶۲ آگهی)

اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بجنورد، بجنورد /

اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خراسان شمالی، بجنورد /

رهن: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بجنورد، بجنورد /

ثبت آگهی رایگان