شهر: بانه رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در بانه

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف بانه را می بینید

اجاره دفتر کار

سقز، مرکز شهر

رهن:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

سقز، بلوارشورا(۳۲متری)جنب وانت تلفنی صداقت

رهن:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

سقز، مرکز شهر

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

سقز، بلوارشورا کوچه ایت6

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۸۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغاره سقز

سقز، شهناز(شهدا)

رهن:  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا