فیلتر های فعال: شهر باقرشهر / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در باقرشهر

رهن: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

باقرشهر، تو حید /

رهن: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باقرشهر، باقرشهر خیابان ۲۲بهمن کوچه پنجم نبش میدان پاسداران /

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

باقرشهر، شهرری نازی آباد باقرشهر /

رهن: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

باقرشهر، میدان 85 نارمک /

ثبت آگهی رایگان