شهر: بابلسر رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در بابلسر

تک واحدی شیک

بابلسر، پاسداران

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواهان ویلا برای اجاره

بابلسر، شریعتی و امیر مازندرانی پاسداران.

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا