شهر: بابلسر رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در بابلسر

خانه دانشجویی

مازندران، بابلسر

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره سوییت

بابلسر، بلوار شریفی

رهن:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

تک واحدی شیک

بابلسر، پاسداران

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا