شهر: بابلسر رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در بابلسر

(۳,۱۶۳ آگهی)

اجاره مغازه بابلسر

بابلسر، بلوار بسیج

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا