زمین و باغ ×

آگهی های زمین و باغ در سراسر ایران

زمین زارعی

خوی، شهر خوی و سلماس و ترکیه

۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

5000 متر 4 بر

تهران، جنت آباد مرکزی

۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین شهرکی

محمودآباد، عمده غربی

۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بازگشت به بالا