رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در سراسر ایران

اجاره دربستی

بابلسر، محبوبی ۱۳

رهن ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۴۰۰,۰۰۰ تومان

170 متر 216 غربی

تهران، تهرانپارس

رهن ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا