رهن و اجاره خانه و آپارتمان نوع ملک: آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره آپارتمان در ایران

اپارتمان اجاره ای

قم، شاه احمد قاسم

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان

بوئین زهرا، بوئین زهرا انتهای بلوارامام خمینی شهرک پرواز قیام ۱۲

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

73 متر طبقه دوم

تهران، امیر بهادر

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

73 متر طبقه دوم

تهران، امیر بهادر

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا