رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی نوع ملک: دامداری و کشاورزی
یلدا

آگهی های رهن و اجاره دامداری و کشاورزی در ایران

(۲۰۵ آگهی)

سالن قارچ 13تا 1200بلوکی

کیاشهر، سالن قارچ با تمام تجهیزات جهت تولید قارچ دکمه ای

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

زمین اجاره ای

میانه، طالقانی

اجاره:  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا