رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی نوع ملک: دامداری و کشاورزی
کمپین بازار گرم پاییز املاک - سراسر کشور

رهن و اجاره دامداری و کشاورزی در ایران

(۲۴۶ آگهی)

رهن و اجاره

رازقان، روستای برهموم

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا