رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی نوع ملک: تجاری و مغازه

آگهی های رهن و اجاره تجاری و مغازه در ایران

اجاره مغازه

شهرضا، خیابان ۴۵متری شهرک امیرکبیرفاز۱

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

40 متر تجاری

تهران، قدس

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

شمیران تندیس

تهران، تجریش

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا