رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در ایران

مغازه اجاره ای

قدس، استقلال

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره دفترکار

اصفهان، آپادانا

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه مرکز شهر

بجنورد، طالقانی شرقی 23 کوچه همدانی

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره انبار

مشهد، هفده شهریور

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 75 متری

فردیس، شهرک ارم

رهن:  ۲۵  تومان

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا