اجاره خانه و آپارتمان نوع ملک: اتاق و خوابگاه
کمپین خودرو تهران

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در سراسر ایران

رهن کامل 60 متری

آذربایجان غربی، ارومیه

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره 20 متری

گنبدکاووس، خیبان شریعتی شرقی کوچه ۱۴

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره 700 متر

تهران، آذربایجان

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه مجردی30 متر

تهران، قیام

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجازه سوییت

تهران، آذری

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

40 متری ، همکف

مازندران، نور

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اتاق دانشجویی

تهران، نظام آباد

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا