اجاره خانه و آپارتمان نوع ملک: اتاق و خوابگاه

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در ایران

اتاق مجردی 7متری

تهران، نظام آباد

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۷۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوییت همکف دربست

یزد، صفائیه شهرک دانشگاه میدان مسجد

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند سوییت

کرمان

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اتاق بزرگ ۱۸ متر

رشت، دیانتی

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه مجردی

یزد، حمیدیا

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۸۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا