اجاره اداری و تجاری ×

آگهی های اجاره اداری و تجاری در سراسر ایران

17 متر مغازه

تهران، فاطمی

رهن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

15 متر اطاق

تهران، اسکندری شمالی

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا