اجاره اداری و تجاری نوع ملک: دامداری و کشاورزی

آگهی های اجاره اداری و تجاری در ایران

اجاره سوله یا باغ

لرستان، الیگودرز

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا