اجاره اداری و تجاری نوع ملک: تجاری و مغازه

آگهی های اجاره اداری و تجاری در ایران

رهن و اجاره 14 م

تهران، جمهوری

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه روانسر

کرمانشاه، روانسر

رهن:  ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا