اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در سراسر ایران

460مترجردن دربست

تهران، جردن

رهن:  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا