شهر: اژیه
ساخت فروشگاه جنرال

همه آگهی ها در اژیه

خانه اجاره ای

اژیه، جوی آباد

رهن:  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

تراکتور399

اژیه، خرم خروچان

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا