شهر: اهواز رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در اهواز

اجاره مغازه

اهواز، صد دستگاه

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره تجاری

اهواز، صد دستگاه

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره تجاری

اهواز، صد دستگاه

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره اداری 120متر

اهواز، صد دستگاه

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا