شهر: اندیشه خودرو پراید

آگهی های پراید در اندیشه

پرایدمدل 1388

اندیشه، فاز۱ اندیشه خیابان۱۳ شرقی

۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان قیمت مناسب

تماس

111 مدل 96

تهران، اندیشه

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت بالا

تماس

فروش پراید 87

اندیشه، فاز چهار

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت بالا

تماس

پراید صفر 131

تهران، اندیشه

۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان قیمت عالی

تماس

پراید 97با LPG

تهران، اندیشه

۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت بالا

تماس
بازگشت به بالا