شهر: انار رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در انار

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف انار را می بینید

زیرزمین 30 متر

شهربابک، بلوار مدرس مدرس،یک

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

یک سویت کوچیک

رفسنجان، حمید اباد

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خونه اجاره

رفسنجان، بلور شهید نوری

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا