امادگی انجام کار .. لیسانس حسابداری

اشکذر، شهرک صنعتی

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد پروژه ای
بیمه دارد
جنسیت مرد

لیسانس حسابداری بیست شش ساله دارای کارت پایان خدمت

۰۹۳۰XXX۸۲۰۹ (نمایش کامل)

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۰XXX۸۲۰۹
بازگشت به بالا