شهر: الیگودرز رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در الیگودرز

انباری 45متر

الیگودرز، چهاراه معلم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

انباری 45متر

الیگودرز، چهاراه معلم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه بلوار غربی

الیگودرز، بلوار غربی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه تجاری

الیگودرز، حوزه،الغدیر

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغاز

الیگودرز، چهارراه خبرنگار خیابان کریمی

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۳۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا