شهر: الیگودرز رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
املاک مهاجر پرند شیپور

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در الیگودرز

(۷۱ آگهی)

رهن واجاره مغازه

لرستان، الیگودرز

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

تجاری و خدماتی

الیگودرز، طالقانی جنوبی کوچه شهید محمد جعفر عابدینی

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

تجاری. وصنعتی

الیگودرز، میدان رسالت حنب فروشگاه ذلقی

اجاره:  ۱,۴۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا