شهر: الوند رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در الوند

اجاره واحد 50متری فوری

الوند، منتقه ۸Aکوچه یاسر ساختمان زیتون سبزطبقه۳

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان

الوند، زمین های شهرداری

رهن:  ۵۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه 40متری

قزوین، الوند

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان دلنشین وشیک

الوند، شهر صنعتی البرز-منطقه ۶-مفتح ۱۱

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره ورهن اپارتمان

الوند، فاز دو فرهنگیان بلوک رضوان طبقه اول

رهن:  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن آپارتمان

الوند، زمینهای حاج امیر

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه اجاره الوند

الوند، فاز ۲

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره 70متری

الوند، خیابان آزادی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا