استان: البرز × زمین و باغ ×

آگهی های زمین و باغ در البرز

زمین 180 متر

ماهدشت، خیابان مهران

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

1000متر باغ

چهارباغ، رامجین

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا