استان: البرز × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در البرز

درخواست آپارتمان

کرج، خیابان شاهین ویلا

رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

70 متری یک خوابه

کرج، حیدر آباد

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۳۰,۰۰۰ تومان

60متر طبقه اول

کرج، حیدر آباد

رهن ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۳۲۰,۰۰۰ تومان

فاز4 مهرشهر 80 متر

کرج، مهرشهر - فاز ۴

رهن ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا