استان: البرز رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در البرز

مغازه 100 متری

مشکین دشت، ابراهیم اباد

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

فول امکانات مغازه

کرج، جهانشهر

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن اجاره اداری

کرج، اشتراکی - جهازی ها

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره مغازه

گرمدره، ناصریه

رهن:  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا