استان: البرز رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در البرز

140متر کارگاه

کرج، کوی کارمندان جنوبی

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا