فیلتر های فعال: استان البرز / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در البرز

اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشکین دشت، ابراهیم اباد /

اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج، اشتراکی - جهازی ها /

رهن: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کرج، حصارک پایین /

ثبت آگهی رایگان