استان: البرز رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در البرز

رهن و اجاره مغازه

کرج، عظیمیه

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا