شهر: اصفهان محله: دستگرده رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در اصفهان - دستگرده

رهن واجاره

اصفهان، دستگرده

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف دستگرده را می بینید

80متر کارگاه زیرزمین

اصفهان، دروازه تهران - خرم

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه 320 متری رباط اول

اصفهان، دروازه تهران - خرم

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه 42 متری

اصفهان، دروازه تهران - خرم

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 18 متر

اصفهان، دروازه تهران - خرم

رهن:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سالن اجاره ای

اصفهان، دروازه تهران - خرم

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا