شهر: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در اصفهان

(۸۱۸ آگهی)

مغازه50متری خاقانی

اصفهان، خاقانی

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه 200متری

اصفهان، امیریه

رهن:  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا