شهر: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در اصفهان

(۸۰۲ آگهی)

اجاره تجاری رهنان

اصفهان، رهنان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره

اصفهان، بازار

اجاره:  ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا