شهر: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در اصفهان

(۷۹۰ آگهی)

اجاره ارایشگاه

اصفهان، شیخ صدوق شمالی

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجازه کارگاه

اصفهان، مفتح - ملک شهر

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 21 متری

اصفهان، حکیم نظامی

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه تجاری باهنر

اصفهان، دروازه تهران - خرم

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن واجاره

اصفهان، فلاطوری

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا