شهر: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در اصفهان

(۷۸۷ آگهی)

25متری در غرضی

اصفهان، شهرک میلاد

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا