شهر: اصفهان رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
یلدا

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در اصفهان

(۸۹۴ آگهی)

رهن و اجاره

اصفهان، سپاهان شهر

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن کامل تجاری

اصفهان، 24 متری

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره دفتر کار

اصفهان، سپه سالار - مصلی

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

اصفهان، خوراسگان

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا