شهر: اسلامشهر صنعتی، اداری و تجاری
ساخت فروشگاه در دسته بندی کسب و کار در شیپور

آگهی های صنعتی، اداری و تجاری در اسلامشهر

سردخانه تک

تهران، اسلامشهر

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا