شهر: اسلامشهر رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در اسلامشهر

اجاره مغازه

اسلامشهر، گلستان تختی

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

450متر سالن

اسلامشهر، چهارباغ

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

670متر سوله

اسلامشهر، چهارباغ

رهن:  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوله350متری

اسلامشهر، چهارباغ

رهن:  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوله 1500متری

اسلامشهر، چهارباغ

اجاره:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا