فیلتر های فعال: شهر اسلامشهر / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در اسلامشهر

(۹,۶۹۶ آگهی)

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اسلامشهر، شهر صنعتی چهار دانگه /

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲,۵۰۰ تومان

اسلامشهر، شهر صنعتی چهار دانگه /

ثبت آگهی رایگان