شهر: اسلامشهر رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در اسلامشهر

اجاره دکه..

اسلامشهر، چهار دانگه شهرک صنعتی

رهن:  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا