استخدام مسئول فنی

تهران، پیشوا

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت زن

به یک نفر خانم با مدرک کارشناسی جهت کار در مرکز معلولین شهر پیشوا نیازمندیم.
سابقه کار مرتبط حداقل دو سال
مدرک کارشناسی در رشته های
روانشناسی بالینی
فیزیوتراپی
کاردرمانی
مدیریت توانبخشی
گفتار درمانی
علوم تربیتی ( کودکان استثنایی)
مددکاری
نیازمندیم
جهت تماس فقط با این شماره ها تماس بگیرید
۳۶۷۲۸۰۲۲-۳۶۷۲۷۱۵۹

۰۹۱۹XXX۰۱۰۹ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

اسماعیل

عضو شیپور از دی ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۹XXX۰۱۰۹
بازگشت به بالا