استخدامی برای سال جدید در زمینه گمرگی

آذربایجان غربی، ارومیه

میزان تحصیلات دیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

برای قسمت انباردار وفروشگاهی در زمیمه گمرگی نیز بر میداریم متولدین 71الی76باجاخواب وبا درامد 1800000تا2000XXX0البته اضافه کار هم داریم کاردر تهران ودور اطراف تهران

۰۹۱۴XXX۱۰۷۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۴XXX۱۰۷۶
بازگشت به بالا