استان: کرمان زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در استان کرمان

زمین 240متری

سیرجان، بلوار امام زاده احمد پشت هیت

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین مسکونی

منوجان، منو جان .قلعه.جنب بیمارستان امام حسین

تماس

زمین دوکله

سیرجان، بلوار امام زاده احمد پشت هیت

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا