استان: کرمان زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در استان کرمان

زمین مسکونی

رفسنجان، احمد اباد رضوی زیر اسلام اباد شهرک شهید طالبی

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین مسکونی

سیرجان، حسن ابادهماشهر

۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا