استان: کرمان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان کرمان

اتاق مجردی

کرمان

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوييت يا اتاق

رفسنجان،

رهن:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواهان اتاقم

کرمان، اماموجمه جهاد حمزه

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خونه اجاره ای کهنوج

کهنوج، کهنوج.جمال آباد.بلوار حافظ. حافظ12

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

نیازمند آپارتمان

کرمان، شهرک الهیه. بهمنیار. باقدرت

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

یک سویت کوچیک

رفسنجان، حمید اباد

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره یارهن

بافت، شهرک گلها یاشهرک جهاد یا چهل دستگاه

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا