فیلتر های فعال: استان کرمان / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان کرمان

رهن: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان، شهرک مطهری /

رهن: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیرجان، خیابان محمد باقر بین شهرک اب و اباده /

رهن: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان، امام.شهاب.مدرس.شریعتی. و در اطراف این محله ها /

ثبت آگهی رایگان