فیلتر های فعال: استان کرمان / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان کرمان

رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیرجان، خونه ویلای در باسفرجون شیک /

رهن: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان، ابوذر شمالی کوچه ۱۸ /

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان، ازادی.خواجو.همتی فر.پارک نشاط /

ثبت آگهی رایگان