استان: کرمانشاه زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در استان کرمانشاه

فروش زمین مسکونی

کرمانشاه، کیلومتر چهارده جاده سراب نیلوفر روستای چقاقاسم

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

فروش زمین مسکونی

کرمانشاه، کیلومتر ۱۴جاده سراب نیلوفر روستای چقاقاسم

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا