استان: کرمانشاه زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در استان کرمانشاه

باغ میوه مثمر

کنگاور، کنگاور نرسیده به روستای قره گوزلو پایین

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا