فیلتر های فعال: استان کرمانشاه / اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در استان کرمانشاه

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کوزران، انتهای خیابان تختی /

رهن: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه، شهرک ظفر ایستگاه دو بر خیابان /

رهن: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

روانسر، زمین شهری خیابات تختی /

جوان رود، خیابان حمزه کوچه احسان ۳ پشت فروشگاه فرهنگیان /

ثبت آگهی رایگان