استان: همدان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان همدان

خانه دربستی

ملایر، ۱۶متری شمس اباد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس

130متری شصد دستگاه

همدان، شصددستگاه

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

95متری درشصددستگاه

همدان، شصددستگاه

رهن:  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا