استان: قم رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان قم

تجاری اداری

قم، دور شهر

رهن:  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس

تجاری اداری

قم، دور شهر

رهن:  ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا