استان: قزوین سیمکارت و خط تلفن ثابت
قابلیت خرید امن - در تاریخ ۲/۹/۲۰۲۰ به خرید اینترنتی تغییر کرد

آگهی های سیمکارت و خط تلفن ثابت در استان قزوین

0912-70-140-75

قزوین

خرید اینترنتی

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912-961-51-25

قزوین

خرید اینترنتی

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912-0726-729

قزوین

خرید اینترنتی

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

خرید اینترنتی

مبلغ پرداختی شما به امانت نزد شیپور می‌ماند تا کالا برایتان ارسال ‌شود، پس از دریافت کالا با تاییدِ شما مبلغ را به فروشنده منتقل می‌کنیم.

نمایش همه

0912.581.185.4

قزوین، جانبازان

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912-027-10-50

قزوین

خرید اینترنتی

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912-75-312-74

قزوین

خرید اینترنتی

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

تماس

0912-597-13-22

قزوین

خرید اینترنتی

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

#0912-16-33-492

قزوین

خرید اینترنتی

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

#0912-14.55.864

قزوین

خرید اینترنتی

۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا