استان: قزوین رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در استان قزوین

شهرک دانش فاز1

قزوین، شهرک دانش

رهن:  ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا