استان: قزوین اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در استان قزوین

85متری باقرآباد

قزوین، باقرآباد

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

175متری ملاصدرا

قزوین، ملاصدرا

رهن:  ۵۰  تومان

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

154متری مدنی شرقی

قزوین، مدنی شرقی

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

93متری نوروزیان

قزوین، نوروزیان

رهن:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

140متری خ دانشگاه

قزوین، خیابان دانشگاه

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

96متری سرتک

قزوین، سرتک

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۴۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

75متری فلسطین شرقی

قزوین، فلسطین شرقی

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

85متری دانشگاه

قزوین

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

70متری بلوار حکیم

قزوین، نرگس ۲۹

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا