استان: سمنان زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در استان سمنان

زمین مسکونی

دامغان، خ شهدا شهدای ۳۲ دارای سند مشاعی ۰۹۱۲۱۳۱۲۵۱۰

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا