استان: سمنان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان سمنان

خونه اجاره ای

سمنان، جهادیه ۳۴

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ویلایی بهارستان

شاهرود، بهارستان

رهن:  ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس

تعاون 78 mtr

سمنان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

د‌رخواست خانه

دامغان، دور بر میدان شاه چراغی باشه بهتره

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان

سمنان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره زیر زمین

سمنان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان

سمنان

رهن:  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا