استان: سمنان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان سمنان

اجاره آپارتمان

سمنان

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان

سمنان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره آپارتمان

سمنان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره زیر زمین

سمنان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

فردوسی 120متر

شاهرود، فردوسی

اجاره:  ۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

شهرک کوثر 75 متری

سمنان، شاهرود

اجاره:  ۶۵۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

85متر م امام رضا

سمنان، م امام رضا

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

95متری م امام رضا

سمنان، م امام رضا

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره اپارتمان

دامغان، میدان پیروزی

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا