استان: سمنان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در استان سمنان

اجاره زیرزمین

سمنان، شهرزیبا

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مسکن مهر

سمنان، مسکن مهر ساختمانهای ولیعصر بلوکA

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه60 متر

شاهرود، شهرک رجایی/کوچه الغدیر سوم

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا